Category "Elfy"

21cze2019

W środę 19 czerwca br. odbył się PIKNIK RODZINNY na zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Dzieci z grupy JEŻYKi pożegnały swoich starszych kolegów.
ŻABKI i ELFY przedstawiły program artystyczny, żegnając się tym samym z Przedszkolem.
Na Pikniku Rodzinnym bawiliśmy się wszyscy wspaniale…Wakacje uważamy za rozpoczęte – życzymy wszystkim naszym przedszkolakom słonecznych i bezpiecznych wakacji!!!


30maj2019

Szanowni Rodzice zapraszamy serdecznie na zabrania, podczas których podsumujemy całoroczną pracę przedszkola, zapoznamy Państwa z arkuszem obserwacji Państwa dziecka – diagnoza końcowa.

Zebrania odbędą się w następujących terminach:

MYSZKI – 12 czerwca 2019r. (środa) godz. 15.00
LISKI – 12 czerwca 2019r. (środa) godz. 15.30
JEŻYKI – 6 czerwca 2019r. (czwartek) godz. 15.00
ŻABKI – 5 czerwca  2019r. (czwartek) godz. 15.00
ELFY – 5 czerwca 2019r. (środa) godz. 15.30

Liczymy na wysoką frekwencję 🙂

Wychowawcy oraz Dyrekcja


13maj2019

Nie uda się wyrazić
Miłości żadnym wierszem.
Miłość tę zawierają
Dziecięce słowa pierwsze:
TATA – słyszy się często
MAMA – słyszy się wszędzie
Te najpiękniejsze słowa
Wyśpiewajmy raz jeszcze!!

Serdecznie zapraszamy Rodziców na uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty:
ŻABKI  15 maja (środa) godz. 10.00
ELFY 15 maja (środa) godz. 14.00
JEŻYKI 16 maja (czwartek) godz. 10.00
M 21 maja (worek) godz. 10.00
LISKI 22 maja (środa) godz. 10.00

 

 

 

 

 

 


22lut2019

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w konkursie!

 

Konkurs logopedyczny – Regulamin

„ Śmieszne minki ćwiczącej rodzinki cz. II”

 

Celem konkursu jest:

 • motywowanie do wspólnej zabawy i pracy logopedycznej;
 • zaangażowanie do budowania i utrwalania prawidłowej artykulacji;
 • zaangażowanie do budowania kompetencji językowych;
 • zaangażowanie dzieci, rodziców, nauczycieli i logopedów do rozwoju mowy i języka;
 • umożliwienie dzieciom z trudnościami w mówieniu prezentacji swoich umiejętności, talentów i aktywności plastycznej.

Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu są: mgr Anna Bekus (logopeda) i mgr Agata Garbacz (neurologopeda) z Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” w Tomaszowie Maz.
 2. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego „Promyczek”.
 3. Temat konkursu to: „Śmieszne minki ćwiczącej rodzinki cz. II”.
 4. Format pracy: praca plastyczna lub zdjęcie+praca plastyczna; technika dowolna.
 5. Praca ma przedstawiać dziecko i minimum jednego członka rodziny. Osoby te powinny wykonywać dowolne ćwiczenie logopedyczne.
 6. Każda praca powinna zawierać metryczkę (wypełnić drukowanymi literami): imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę grupy.
 7. Prace mogą być wykonane pod opieką członka rodziny.
 8. Termin składania prac do gabinetu logopedycznego bądź do wychowacy grupy – 8 marca 2019 r.
 9. Komisja powołana przez Organizatora konkursu wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
 10. Komisja oceniać będzie przede wszystkim: stopień zaangażowania w ćwiczenie logopedyczne przedstawione na pracy konkursowej, walory humorystyczne zdjęcia, poziom trudności techniczno–plastycznej pracy adekwatny do wieku dziecka.
 11. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 15 marca 2019 roku.

Zapraszamy!!!

Anna Bekus i Agata Garbacz

oraz

Dyrekcja i Nauczyciele


11sty2019

BABCIU, DZIADKU
Do PROMYCZKA na występy zapraszamy,
I życzenia Wam składamy:
Zdrowia, szczęścia, pomyślności
Uśmiechów na co dzień,
I dużo radości!!!

Serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków na uroczystości,
z okazji Waszego Święta,
które odbędą się w następujących terminach:

MYSZKI – 21 stycznia 2019r. (poniedziałek) godz. 10.00
LISKI – 22 stycznia 2019r. (wtorek) godz. 10.00
JEŻYKI – 23 stycznia  2019r. (środa) godz. 10.00
ŻABKI – 24 stycznia 2019r. (czwartek) godz. 10.00
ELFY – 24 stycznia  2019r. (czwartek) godz. 14.00

Przedszkolaki, Wychowawcy oraz Dyrekcja