Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu dla wszystkich milusińskich oferujemy następujące zajęcia:

Rytmika
Język angielski
Język hiszpański
Logopedia
Gimnastyka korekcyjna
Zajęcia plastyczne
Zajęcia taneczne
Zajęcia teatralne
Zajęcia metodą M. Montessori
Sylabowa nauka czytania
Zajęcia sprortowe
Robotyka