Terapia, SI

W naszym przedszkolu prowadzimy z dziećmi zajęcia w ramach realizacji Opinii o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju dziecka oraz Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnym.
Zajęcia mają na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka.

Przedszkole dysponuje dostosowanymi do potrzeb dzieci środkami dydaktycznymi oraz zatrudnia nauczycieli terapeutów: psychologa, oligofrenopedagoga, surdopedagoga, logopedę oraz terapęutę SI, dzięki którym możliwa jest efektywna terapia.
Terapeuci posiadają dodatkowe cerfyfikaty szkoleń w zakresie: terapii ręki i zaburzeń motoryki małej – diagnozy, terapii i masażu, pracy metodą: Marii Montessori, symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

W przedszkolu prowadzone są zajęcia Integracji Sensorycznej w odpowiednio przygotowanej do tego celu sali.

Zapraszamy na zajęcia do PROMYCZKA.

Zajęcia Integracji Sensorycznej