Rozkład dnia

Plan dnia

 

6.30 – 8.30

 • schodzenie się dzieci
 • zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne
 • zabawy swobodne
 • przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe
 

8.30 – 9.00

 • śniadanie
 

9.00 – 12.00

 • realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą według wybranego programu wychowania przedszkolnego
 • własna aktywność dzieci w zabawach swobodnych
 • zajęcia dodatkowe
 • spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze
 • czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu
 • praca indywidualna metodą M. Montessori
 

12.00 – 12.30

 • obiad
 

12.30– 14.00

 • odpoczynek dzieci w grupie 3-latków
 • realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą według wybranego programu wychowania przedszkolnego (grupa 5, 6-latków)
 • ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek
 • zabawy dydaktyczne sprzyjające rozwojowi intelektualnemu dzieci
 • spacery dzieci z grup starszych
 • zajęcia dodatkowe
 • zabawy dowolne na Sali lub w ogrodzie przedszkolnym
 • czynności samoobsługowe, przygotowanie od podwieczorku
 • praca indywidualna metodą M. Montessori
 

14.00 – 14.15

 • podwieczorek
 

14.15 – 15.00

 • zabawy i ćwiczenia ruchowe
 • zajęcia wspomagające rozwój umysłowy dziecka, uzdolnienia artystyczne dzieci (kółka: plastyczne, teatralne, muzyczne), zajęcia dodatkowe
 

15.00 – 17.00

 • swobodne zabawy w kącikach zainteresowań
 • praca indywidualna, korekcyjno – kompensacyjna dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci
 • rozchodzenie się dzieci do domu