Category "ogłoszenie"

26marzec2021

Drodzy Rodzice,

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach od 29 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. ogranicza się w funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli.

Informujemy, iż:

1.Przedszkole w w/w czasie będzie prowadziło zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wg niżej załączonego harmonogramu. Wszelkie informacje nauczyciele będą przekazywać Państwu za pośrednictwem platformy Google Classroom.
Przypominamy, iż każdy uczeń ma założone konto w domenie szkoły, do którego dostęp przekazali Państwu wychowawcy. W przypadku zagubienia danych prosimy o kontakt z wychowawca lub dyrekcją przedszkola.

2.Na wniosek rodzica/opiekuna prawnego organizujemy opiekę i zajęcia dla rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.
6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których
mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych
placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach
preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych
jednostek.

3.Dodatkowo na wniosek rodzica/opiekuna prawnego przedszkole będzie prowadzić zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. W czasie zamknięcia przedszkola przysługuje Państwu dodatkowy zasiłek opiekuńczy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 marca 2021r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Z wyrazami szacunku,

Anna Musialik

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego 'PROMYCZEK’

Pismo:

PISMO ZAMKNIĘCIE 26-03-2021

Harmonogram zajęć on-line:


1marzec2021

Hello!

Toys czyli to, co dzieci lubią najbardziej.

W lutym nauczyliśmy się opowiadać o naszym ulubionych zabawkach.

Wyrażaliśmy swoje upodobania ( I like / I don’t like) , a także powtórzyliśmy niektóre części ciała dzięki piosence o misiu ( My Teddy bear).

Nadal powtarzamy kolory i liczebniki oraz opowiadamy o swoich emocjach.

Poniżej propozycje piosenek oraz słowniczek.

Zapraszamy do zabawy!

* Dla 6-latków polecamy zabawę z interaktywnym słowniczkiem https://babadum.com/play/?lang=7&game=1 .

Znakomity sposób na naukę nowych słówek, nie tylko w języku angielskim.

HAVE FUN!

 

 

 

THE SONGS:

‘HELLO’

‘My Teddy bear”

„How many fingers?”

„I can dance”

„Hokey Pokey”

„Itsy bitsy spider”

„The wheels on the bus”

SŁOWNICZEK:

a Teddy bear-tedi ber-miś

a ball-bol-piłka

a doll-dol-lalka

a car-kar-auto

a puzzle-pazl-puzzle

a dice-dajs-kostka do gry

Let’s play! – Pobawmy się!

a train-czrejn-pociąg

a bus-bas-autobus

a kite-kajt-latawiec

a robot-robot

a yo-yo-joł-joł-jojo

a plane-plejn-samolot

a bicycle-bajsykyl-rower

a ship-szyp-statek

a boat -bołt-łódka

a balloon-balun-balon

a spaceship-spejsszyp-statek kosmiczny

blocks-bloks-klocki

a tractor-czraktor-traktor


1marzec2021

¡Hola!

Los juguetes czyli to co dzieci lubią najbardziej. W lutym nauczyliśmy się opowiadać o naszym ulubionych zabawkach. Wyrażaliśmy swoje upodobania ( me gusta / no me gusta ) , a także poznaliśmy niektóre części ciała dzięki piosence o misiu ( Mi oso de peluche). Nadal powtarzamy kolory i liczebniki oraz opowiadamy o swoich emocjach. Poniżej propozycje piosenek oraz słowniczek.

Zapraszamy do zabawy!

* Dla 6-latków polecamy zabawę z interaktywnym słowniczkiem  https://babadum.com/play/?lang=4&game=1 . Znakomity sposób na naukę nowych słówek, nie tylko w języku hiszpańskim.

“Buenos dias”

„Hola”

„Colores y numeros”

 

„Mi oso de peluche”

„Caminando,caminando”

SŁOWNICZEK:

Vocabulario de los juguetes y partes del cuerpo”

el oso de peluche-oso de pelucze-miś

la cometa-kometa-latawiec 

el coche-kocze-auto

el tren-pociąg

el autobús-autobus

los bloques-blokes-klocki

la muñeca-munieka-lalka

el robot-robot

la pelota-piłka

el dinosaurio-dinozaur

el barco-barko-łódka

la bicicleta-bisikleta-rower

¿Cual es tu juguete favorito?-kłal es tu hugete faworito-Jaka jest twoja ulubiona zabawka?

me gusta/no me gusta jugar con-me gusta/no me gusta hugar kon-lubię bawić się

los ojos-ohos-oczy

las orejas-orehas-uszy

la nariz-naris-nos

los brazos-brasos-ręce

las piernas-piernas-nogi

las patas-łapy

amo-kocham


16lt.2021

Szanowni Rodzice zapraszamy serdecznie na zabrania podsumowujące pracę przedszkola w I półroczu bieżącego roku szkolnego.

Z uwagi na epidemię COVID-19 zebrania odbędą się w trybie ON-LINE

W dniu zebrania należy o podanej poniżej godzinie zalogować się do Google, na adres mailowy, jaki otrzymali Państwo od wychowawców grupy dziecka. Zebranie będzie realizowane przy wykorzystaniu aplikacji Meet
/należy kliknąć w link, który jest widoczny na Classroom w tzw. 'Strumieniu’ na stronie grupy dziecka/.

Na zebraniach omówimy wyniki śródrocznej obserwacji cech rozwojowych uczniów, podsumujemy pracę przedszkola w I półroczu roku szkolnego 2020/2021 oraz przedstawimy najbliższe planowane wydarzenia z życia przedszkola:-)
Zebrania odbędą się w następujących terminach:

LISKI – 24 lutego 2021r. (środa) godz. 16.00
MYSZKI – 24 lutego 2021r. (środa) godz. 16.30
SÓWKI – 25 lutego 2021r. (czwartek) godz. 16.30
ZAJĄCZKI – 25 lutego 2021r. (czwartek) godz. 16.00

Liczymy na wysoką frekwencję 🙂

Wychowawcy oraz Dyrekcja


3lt.2021

¡Hola!

W styczniu, na zajęciach języka hiszpańskiego, nauczyliśmy się opowiadać o swojej rodzinie i miejscu zamieszkania . Zaśpiewaliśmy piosenkę o małym domku „Yo tengo una casita”  i rodzinie paluszków „La familia dedo”, ponadto powtórzyliśmy kolory i liczby.  Poniżej propozycje piosenek oraz słowniczek.

* Dla 6-latków polecamy zabawę z interaktywnym słowniczkiem  https://babadum.com/play/?lang=4&game=1 . Znakomity sposób na naukę nowych słówek, nie tylko w języku hiszpańskim.

“Buenos dias”

„Colores y numeros”

 

„Yo tengo una casita”

„La familia dedo”

SŁOWNICZEK:

Vocabulario de la casa y la famila”

la mamá-mama

el papá-tata 

el hermano-ermano-brat

la hermana-ermana-siostra

el bebé-dziecko

¿Dónde estás?-donde estas-Gdzie jesteś?

aqui-aki-tutaj

aqui estoy-aki estoj-tutaj jestem

el dedo-palec

la casa-kasa-dom

la casita-kasita-domek

la chimenea-czimenea-komin

el humo-umo-dym

la puerta-drzwi

la ventana-wentana-okno

el salón-pokój dzienny

la cocina-kosina-kuchnia

el bańo-banio-łazienka

el ático-atiko-strych

el sótano-sotano-piwnica

el dormitorio-dormitorio-sypialnia

el sol-słońce

el caballo-kabajo-koń


1lt.2021

 

 

Kochane przedszkolaki,  w styczniu utrwalaliśmy słownictwo związane z domem oraz jego wyposażeniem. Przypomnieliśmy sobie nazwy członków rodziny oraz zapytaliśmy ” Where are you?”.  Z kolorowych figur geometrycznych zbudowaliśmy domy większe (big) i mniejsze (small) powtarzając przy tym kolory i liczby.  Poniżej propozycje piosenek oraz słowniczek.

HAVE FUN!

 

 

 

THE SONGS:

‘HELLO’

‘BABY SHARK’

‘THIS IS THE WAY’

‘THE FINGER FAMILY’

‘DANCE PARTY’

’SHAPES SONG’

’HUMPTY DUMPTY’

 

SŁOWNICZEK:

a house-hałs-dom

a door-doo-drzwi

a window-łindoł-okno

a wall-łol-ściana

a roof-ruf-dach

a chimney-czimni-komin

a garden-garden-ogród

a living room-liwing rum-pokój dzienny

a kitchen-kiczen-kuchnia

a bedroom-bedrum-sypialnia

a bathroom-bafrum-łazienka

a basement-bejsment-piwnica

an attic -atik-strych

a carpet-karpet-dywan

a sofa-sołfa-kanapa

a TV set-tiwi set-telewizor

a bookshelf-bukszelf-regał

a lamp-lamp-lampka

a table-tejbl-stół

a chair-czer-krzesło

a desk-desk-biurko

a mirror-miror-lustro


24grudzień2020

Świąt prawdziwie świątecznych,
ciepłych w sercu,
zimowych na zewnątrz,
jaśniejących pierwszą gwiazdką.
Niech z nut świątecznych zapachów
powstanie najpiękniejsza kolęda
i czarem swej melodii spełni marzenia.

Dyrekcja i Pracownicy
Przedszkola Niepublicznego
PROMYCZEK


23grudzień2020

¡Hola!

W grudniu, na zajęciach języka hiszpańskiego, nie zabrakło świątecznych i zimowych akcentów. Zaśpiewaliśmy piosenkę o bałwanku, życzyliśmy sobie ‘’¡ Feliz Navidad!” i policzyliśmy ‘’ regalos’’ , które przyniósł nam ‘’ Papa Noel”. Kochane przedszkolaki zachęcamy Was do świątecznej zabawy z i w języku hiszpańskim-poniżej znajdziecie propozycje piosenek oraz słowniczek.

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!

Soy Un Muñeco De Nieve”

Navidad, Navidad”

“Buenos dias

SŁOWNICZEK:

Vocabulario de Navidad”

Navidad-nawidad-Święta Bożego Narodzenia

Papa Noel- Św. Mikołaj

el àrbol de Navidad-arbol de nawidad-choinka

los adornos-dekoracje świąteczne

la bola de Navidad-bombka

el muńeco de nieve-munieko de niewe-bałwanek

el regalo-regalo-prezent

la estrella-estreja-gwiazda

el sombrero-czapka

la bufanda-szalik

los ojos-ohos-oczy

el nariz-nariz-nos

los botónes-botones-guziki

hace frio-ace frijo-zimno

hoy-oi-dzisiaj

el dia-dija-dzień

 


21grudzień2020

Kochane przedszkolaki,  grudzień to czas przedświątecznych przygotowań stąd podczas zajęć języka angielskiego skupiamy się na słownictwie związanym ze świętami Bożego Narodzenia.  Składamy sobie życzenia, rozmawiamy o prezentach oraz ubieramy choinkę. Nie zabrakło także Waszych ulubionych sportów zimowych. Poniżej propozycje piosenek oraz słowniczek.

MARRY CHRISTMAS EVERYONE!

THE SONGS:

‘5 LITTLE SNOWMEN’

https://www.youtube.com/watch?v=vrfCD9wjLUE

‘JINGLE BELLS’

https://www.youtube.com/watch?v=NJ8U6TEO-qE

‘SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN’

https://www.youtube.com/watch?v=zzieOy-d85s

‘LITTLE SNOWFLAKE’

https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok

‘GOODBYE, SNOWMAN;

https://www.youtube.com/watch?v=Nu3R6d54KNo

‘THE DANCING CHRISTMAS TREE’

https://www.youtube.com/watch?v=rlr4uXAz-JM

 

SŁOWNICZEK:

a Christmas tree-kristmas tri-choinka

Santa Claus-santa klos-Mikołaj

a present-present-prezent

a Christmas bauble-kristmas babl-bombka

a star-sta(r)-gwiazda

a raindeer-rejdje-renifer

an elf-elf-elf

a swowman-snołman-bałwan

skiing-skiing-jazda na nartach

ice-skating-ajs-skejting-jazda na łyżwach

a sledge-sledż-sanki

a snowflake-snołflejk-płatek śniegu

bells-bels-dzwoneczki

a chimney-cżimni-komin


6listopad2020

Szanowni Rodzice zapraszamy serdecznie na zabrania z Rodzicami.

Z uwagi na epidemię COVID-19 zebrania odbędą się w trybie ON-LINE

W dniu zebrania należy o podanej poniżej godzinie zalogować się do Google, na adres mailowy, jaki otrzymali Państwo od wychowawców grupy dziecka. Zebranie będzie realizowane przy wykorzystaniu aplikacji Meet
/należy klinąć w link, który jest widoczny na Classroom w tzw. 'Strumieniu’ na stronie grupy dziecka/.

Na zebraniach omówimy wyniki wstępnej obserwacji cech rozwojowych uczniów, przedstawimy najbliższe planowane wydarzenia z życia przedszkola:-)
Zebrania odbędą się w następujących terminach:

LISKI – 17 listopada 2020r. (wtorek) godz. 16.30
MYSZKI – 17 listopada 2020r. (wtorek) godz. 17.00
SÓWKI – 19 listopada 2020r. (czwartek) godz. 17.00
ZAJĄCZKI – 19 listopada 2020r. (czwartek) godz. 16.30

Liczymy na wysoką frekwencję 🙂

Wychowawcy oraz Dyrekcja