Harmonogram zajęć on-line

W zawiązku z zawieszeniem pracy stacjonarnej w przedszkolu poniżej przedstawiamy harmonogram pracy zdalnej.
Zajęcia będą odbywały się wg poniższego harmonogramu platformie Google Classroom
https://classroom.google.com/

Informacje o sposobie logowania tutaj–>>Instrukcja PROMYCZEK

W przypadku zagubienia danych logowania prosimy o kontakt z wychowawcą lub dyrekcją przedszkola.

W strumieniu zajęć każdej z grup nauczyciele (wychowawcy grup) będą umieszczać informacje dotyczące realizacji zajęć z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Harmonogram zajęć dla poszczególnych grup: