Terapia, SI

W naszym przedszkolu prowadzimy z dziećmi zajęcia w ramach realizacji opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz orzeczenia o kształceniu specjalnym. Zajęcia mają na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka. Przedszkole dysponuje dostosowanymi do potrzeb dzieci środkami dydaktycznymi oraz zatrudnia nauczycieli terapeutów: psychologa, oligofrenopedagoga, surdopedagoga, logopedę oraz terapęutę SI, dzięki którym możliwa jest efektywna terapia. Terapeuci posiadają dodatkowe cerfyfikaty szkoleń w zakresie: terapii ręki i zaburzeń motoryki małej - diagnozy, terapii i masażu, pracy metodą: Marii Montessori, symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. W przedszkolu prowadzone są zajęcia Integracji Sensorycznej w odpowiednio przygotowanej do tego celu sali. Zajęcia Integracji Sensorycznej